جمعية ملتقى اجنحة الكمال لسباق الحمام الزاجل بلقصيري

    جمعية ملتقى اجنحة الكمال لسباق الحمام الزاجل بلقصيري

Etape :   Fond

Lever de Soleil :    06:13

Latitude :   28.20747

Point de lâche :   Wad chbika

Coucher de Soleil :  20:28

Longitude :   -11.22263

Pigeon Engagés :   15

Moyen Vitesse :  28  Km/h

Pigeons Admis :   4

Heure de lâche :   07:38:00

Distance :   865  Km

Date de lâche :   2024-05-25

Pourcentage :   33%

Résultat De Lâcher Wad chbika, 4 Pigeons Admis, 33 %

Class Nom Date heure Bague S Point Point As Pig
1
2024-05-26 11:43:09 866800.9450 44.79012 23-942 F 100.0000 6.6667
2
2024-05-26 18:26:27 862735.4474 33.087744 21-49325 F 75.0000 13.3333
3
2024-05-27 11:38:45 866800.9450 25.07922 23-945 F 50.0000 20.0000
4
2024-05-27 12:50:00 866800.9450 24.24618 22-00464 F 25.0000 26.6667
5
2024-05-28 16:33:01 865945.3768 15.816276 21-39149 F 0.0000 33.3333