جمعية ابطال سيدي عابد للحمام السباق

    جمعية ابطال سيدي عابد للحمام السباق

Etape :   Vitesse

Lever de Soleil :    08:27

Latitude :   31.852958

Point de lâche :   talmest

Coucher de Soleil :  19:09

Longitude :   -9.298602

Pigeon Engagés :   442

Moyen Vitesse :  69  Km/h

Pigeons Admis :   145

Heure de lâche :   11:37:00

Distance :   144  Km

Date de lâche :   2024-02-03

Pourcentage :   33%

Résultat De 5 Pigeons AS Point, Lâcher talmest

Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
7 / 9 77.78
; ; 22°; 23°; 61°; 73; 109;
424.8276
5 / 18 27.78 189.6552
7 / 12 58.33
; 38°; 48°; 51°; 59°; 96; 111;
364.1379
12 / 20 60.00
11°; 13°; 24°; 41°; 67°; 91; 94; 103; 106; 115; 130; 142;
395.8620
5 / 16 31.25 247.5862
7 / 15 46.67
25°; 55°; 57°; 70°; 77°; 81; 129;
307.5862
13 / 18 72.22
; ; 17°; 18°; 20°; 21; 28; 45; 85; 99; 105; 120; 121;
454.4829
18 / 27 66.67
; ; ; 10°; 15°; 39; 40; 43; 46; 53; 60; 71; 74; 79; 110; 114; 133; 135;
478.6206
6 / 16 37.50
30°; 34°; 66°; 69°; 78°; 92;
312.4138
8 / 24 33.33
47°; 68°; 72°; 82°; 93°; 124; 132; 137;
253.7931