جمعية ابطال سيدي عابد للحمام السباق

    جمعية ابطال سيدي عابد للحمام السباق

Etape :   Vitesse

Lever de Soleil :    08:27

Latitude :   31.852958

Point de lâche :   talmest

Coucher de Soleil :  19:09

Longitude :   -9.298602

Pigeon Engagés :   442

Moyen Vitesse :  69  Km/h

Pigeons Admis :   145

Heure de lâche :   11:37:00

Distance :   144  Km

Date de lâche :   2024-02-03

Pourcentage :   33%

Résultat Meilleur Colonie par 33% Admis et plus de 10 Pigeon Engager. Lâcher talmest

Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
12 20 60.00 % 562.0689 28.1034
7 15 46.67 % 364.1379 24.2759
4 12 33.33 % 322.0689 26.8391
18 27 66.67 % 1099.9998 40.7407
7 12 58.33 % 422.7586 35.2299
6 16 37.50 % 349.6552 21.8535
13 18 72.22 % 829.6554 46.0920
8 24 33.33 % 284.8276 11.8678