جمعية ملتقى ابطال ازمور

    جمعية ملتقى ابطال ازمور

Etape :   Demi-fond

Lever de Soleil :    06:40

Latitude :   29.0135679

Point de lâche :   GALMIM

Coucher de Soleil :  20:20

Longitude :   -10.0406862

Pigeon Engagés :   262

Moyen Vitesse :  44  Km/h

Pigeons Admis :   65

Heure de lâche :   07:30:00

Distance :   502  Km

Date de lâche :   2022-05-05

Pourcentage :   25%

Résultat De 3 Pigeons AS Point, Lâcher GALMIM

Class Nom Admis/Enlogés % Classements Total
12 / 23 52.17
; ; ; 7; 9; 10; 14; 23; 24; 38; 43; 53;
289.2308
4 / 15 26.67
; 47°; 48°; 52;
153.8462
12 / 23 52.17
; 12°; 19°; 20; 27; 36; 42; 46; 51; 54; 59; 62;
247.6923
3 / 15 20.00 147.6923
3 / 11 27.27 141.5385
8 / 16 50.00
15°; 21°; 34°; 41; 50; 57; 58; 61;
196.9231
6 / 19 31.58
17°; 26°; 33°; 39; 40; 55;
187.6923
3 / 28 10.71 95.3846