جمعية ملتقى ابطال ازمور

    جمعية ملتقى ابطال ازمور

Etape :   Demi-fond

Lever de Soleil :    06:40

Latitude :   29.0135679

Point de lâche :   GALMIM

Coucher de Soleil :  20:20

Longitude :   -10.0406862

Pigeon Engagés :   262

Moyen Vitesse :  44  Km/h

Pigeons Admis :   65

Heure de lâche :   07:30:00

Distance :   502  Km

Date de lâche :   2022-05-05

Pourcentage :   25%

Résultat Meilleur Colonie par 10% Admis et plus de 10 Pigeon Engager. Lâcher GALMIM

Class Nom Nbr Pigeon constater Pigeon engager Pourcentage % T.Point P.Meilleur Colonie
3 28 10.71 % 95.3846 3.4066
2 13 15.38 % 115.3847 8.8757
12 23 52.17 % 863.0768 37.5251
6 19 31.58 % 286.1539 15.0607
3 11 27.27 % 141.5385 12.8671
4 15 26.67 % 175.3847 11.6923
12 23 52.17 % 550.7690 23.9465
2 15 13.33 % 35.3846 2.3590
2 13 15.38 % 172.3077 13.2544
8 16 50.00 % 293.8462 18.3654
3 15 20.00 % 147.6923 9.8462